Meteen naar de inhoud

Privacy – en cookie verklaring

Waarom deze privacy- en cookie verklaring?

Solid Bone hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens daarom met grote zorg en uitsluitend in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Met dit privacy- en cookie Statement willen wij u als bezoeker van onze website informeren over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, de wijze waarop deze verwerking plaatsvindt en de rechten van de bezoeker. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookie Statement.

Het is mogelijk dat wij in de toekomst wijzigingen doorvoeren in ons Privacy- en Cookie Statement. Wij raden bezoekers van onze website dan ook aan regelmatig opnieuw kennis te nemen van ons Privacy- en Cookie Statement. Dit Privacy- en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 3 augustus 2018

Contactgegevens:
Website www.solidbone.nl
Adres: Simon Vestdijklaan 9, 1187WH, Amstelveen
Telefoon: 06-30002291
KVK:72267879
Fons Bonink is de Functionaris Gegevensbescherming van Solid Bone. Hij is te bereiken via fons.bonink@solidbone.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Deze privacy- en cookie verklaring is van toepassing op alle activiteiten en diensten die wij aanbieden. Bij het gebruik van onze website en/of onze diensten kunnen uw gegevens worden verwerkt. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn.

De volgende gegevens kunnen worden  verwerkt:
– Naam
– Adresgegevens  
– Telefoon & Email gegevens
– BTW nummers (kunnen BSN Nummers bevatten)
– IP Nummers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Solid Bone verwerkt uw persoonsgegevens door uzelf per e-mail of per post zijn verstuurd en door ons zijn ontvangen voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen , e-mailen of per post aan te schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Met het toesturen van uw persoonsgegevens per email of per post geeft u aan dat u akkoord gaat met het gestelde in deze privacyverklaring.

Wij gebruiken deze gegevens ook in het kader van uitbreiding en het beheer van ons klantenbestand. Indien u niet langer in ons klantenbestand opgenomen wenst te worden, kunt u bij ons een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.  

Bij het bezoeken van onze website worden er enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden en om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat hierbij voornamelijk om gegevens als uw IP adres, het tijdstip waarop u onze website raadpleegt, bezochte pagina’s en gegevens die de browser van een gebruiker meestuurt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Solid Bone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties: 7 jaar

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft te alle tijden de mogelijkheid om, na een schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens die wij van u in ons bezit hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of de gegevens te laten verwijderen.

Een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek dient schriftelijk te worden ingediend, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, en kunt u richten aan: fons.bonink@solidbone.nl

Links en sociale media
Het is mogelijk dat wij op onze website hyperlinks en embedded links opnemen naar ander websites. Het privacy- en cookiebeleid van Solid Bone strekt niet tot deze externe websites. Wij raden  u aan om de privacy- en cookieverklaringen op de betreffende websites te lezen.

Doorgifte van persoonsgegevens
Solid Bone verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden enkel aan derden verstrekt, wanneer Solid Bone daar op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. Wij zullen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden aan derde partijen verstrekken.

Gebruik van Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw apparatuur, zoals uw computer, opgeslagen wordt en die bijhoudt dat u een site bezoekt. Er zijn veel verschillende soorten cookies, maar wij maken gebruik van de volgende:

Google Analytics: om meer inzicht te krijgen in uw gebruik van onze website, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die wij hierdoor verkrijgen wordt overgebracht naar Google. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en Google Analytics, raden we u aan om de informatie hierover op de websites van Google en Google Analytics te lezen. 

U kunt cookies verwijderen of de plaatsing daarvan blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Let op: wanneer u cookies blokkeert is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert.