Project enigmaCare

In 2016 zijn GGD Kennemerland, Airport Medical Service, GGD Haaglanden, Ambulance Zoetermeer, VR Noord Holland en Witte Kruis (actief in 5 regio's) gestart met het ontwikkelen van een eigen digitaal ritformulier voor haar eigen ambulances. De ontwikkeling van de software is uitbesteed aan het bedrijf Enigmatry uit Rotterdam. Elke vervoerder/regio heeft een aantal key users vrijgemaakt om mee te werken en mee te denken aan de requirements van het eindproduct. Vanuit Witte Kruis is er een product owner en aantal project medewerkers toegevoegd.

Binnen 12 maanden, na door het doorlopen van twee weekelijkse  sprints, is het product uitgebouwd tot een volwaardige applicatie die op de ambulance gebruikt kan worden. Inmiddels rijden bijna 200 ambulances in Nederland in 5 RAV's rond met EnigmaCare.

Afsluitende sessie key users

Na 2 jaar intensief samenwerken is het project EnigmaCare afgerond. Wat geleid heeft tot een fantastisch eindproduct die bijna in 200 ambulances in Nederland wordt gebruikt. Een unieke samenwerking tussen verschillende ambulance vervoerders (GGD Kennemerland, GGD Haaglanden, VR Noord Holland Noord, Schiphol Airport Medical Services, Ambulancedienst Amsterdam, Ambulance dienst Zoetermeer en Witte Kruis). Medewerkers uit het ambulance veld en kantoor hebben meegedacht hoe de oplossing eruit moest zien en daardoor is de implementatie van het nieuwe softwarepakket vrij soepel verlopen. We hebben de Agile / Scrum methodiek volledig omarmt. Elke twee weken een sprint demo, met retrospectief sessie met de ontwikkelaars, waardoor continue de software verbeterd kon worden op basis van de input van de key users en productowner.

Ik kijk daarom met heel veel trots en voldoening terug op deze periode met een fantastische groep mensen. Er is iets fantastisch teamwork verricht met als uitkomst een innovatieve state of the art, ambulance ritformulier.

Met enigmaCare worden alle gegevens van de patiënt door ambulance medewerker verwerkt en via de Digitale Vooraankondiging verstuurd naar ziekenhuis of huisarts zodat bij aankomst relevante informatie beschikbaar is. Ook de informatie vanuit medische apparatuur in de ambulance komt beschikbaar.
Ook de informatie voor de verzekeraars is verbeterd waardoor de facturatie sneller afgerond kan worden. Maar er is ook rekening gehouden met de vele internationale patiënten die via Schiphol vervoerd worden. Een aspect die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling is de AVG/ GDPR wetgeving en NEN7510 certificering.

enigmacare op Witte Kruis website

Bron https://www.wittekruis.nl/nl-nl/innovaties/digitaal-ritformulier-2016-2017-(1)

Witte Kruis heeft in samenwerking met partner ambulancediensten een nieuw digitaal ritformulier en backoffice systeem, genaamd enigmaCare gebouwd. In 2017 is het nieuwe digitaal ritformulier gefaseerd geïmplementeerd in de deelnemende regio’s. Het nieuwe digitaal ritformulier voldoet aan alle interne-, externe- en branche-eisen, maar ook aan de huidige wet- en regelgeving. Met behulp van het nieuwe digitaal ritformulier is het makkelijker om patiëntinformatie naar ketenpartners en eigen systemen te verzenden. Verder is in het nieuwe systeem meer rekening gehouden met de werkwijze van de verpleegkundige, waardoor het opstellen van het medisch patiëntdossier is vereenvoudigd.In vier regio’s is het systeem inmiddels uitgerold, de laatste regio volgt begin 2018. Jeroen van Gaalen, applicatiemanager van Witte Kruis is trots: “Dat we dit in een jaar voor elkaar hebben gekregen, is heel bijzonder.” Omdat vooral de ambulancemedewerkers met een nieuw digitaal ritformulier moeten werken, besloot Witte Kruis hun hulp in te schakelen. Jeroen: “Je kunt wel vanachter je bureau een systeem aanschaffen, maar het werkt natuurlijk veel beter als je de eindgebruikers van de verschillende ambulancediensten raadpleegt en vanaf nul een eigen systeem opbouwt. Hoe willen ambulancechauffeurs, -verpleegkundigen, facturatiemedewerkers, teamleiders en managers graag werken? We ontwikkelden een totaal nieuw systeem waarin we al hun wensen konden integreren.” Voor meer informatie verwijzen we graag naar dit artikel.

Artikel Witte Kruis website (5 april 2017)

Bron: https://www.wittekruis.nl/nl-nl/over-ons/nieuws/eerste-versie-digitaal-ritformuier-gereed

Witte Kruis bouwt in samenwerking met partner ambulancediensten een nieuw digitaal ritformulier en backoffice systeem.
Dit nieuwe systeem maakt gebruik van de laatste technologie om communicatie met bijvoorbeeld ziekenhuizen, meldkamers en verzekeringsmaatschappijen te vergemakkelijken. De frontoffice, die gebruikt wordt door de ambulanceverpleegkundige, moet de hele medische workflow kunnen verwerken. Ook moet het systeem het schriftelijk werk van de verpleegkundige sneller en makkelijker maken. Daarnaast moeten facturatiemedewerkers efficiënter hun werk kunnen doen in het backoffice systeem en beleidsmedewerkers moeten alle informatie eruit kunnen halen die de markt aan ons vraagt. Verder moet het systeem toereikend zijn om sneller en completere medische overdrachten te kunnen doen.

Deze maand is het 'minimum viable product' opgeleverd. Dit is de eerste versie van het systeem waarmee getest kan worden in de praktijk. Hierin zijn de meest basale functionaliteiten verwerkt om een ambulancerit zowel medisch als administratief te kunnen verwerken. Vanaf deze versie gaan we verder uitbouwen naar het pakket dat uiteindelijk gewenst is met alle functionaliteiten.

×
Kan ik je ergens mee helpen?